Qeveria e Kosovës, ndërmorri masa të reja lidhur me pandeminë COVID-19

Qeveria në detyrë e Republikës së Kosovës, ka ndërmarrë masa të reja lidhur me pandeminë COVID-19. Më poshtë, gjeni në detaje masat kufizuese. I. MASAT PËR TËRË TERRITORIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS Hyrjet e qytetarëve të huaj dhe vendorë në Kosovë 1. Qytetarët e huaj që hyjnë në Kosovë, përfshirë edhe ata me leje qëndrim […]

OAK nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me FIM

Në vazhdën e nënshkrimeve të marrëveshjeve të bashkëpunimit me Fakultetet të cilat qëndrojnë nën ombrellën e Universitetit të Prishtinës, një të tillë Oda e Afarizmit të Kosovës e ka nënshkruar sot edhe me Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike (FIM). Me qëllim të rritjes së bashkëpunimit, ofrimit të këshillave profesionale në fushën e inxhinierisë mekanike  për bizneset […]

OAK nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me UP-në

Me qëllim të rritjes së bashkëpunimit, krijimit  të lehtësirave për studentët, shkëmbimit të të dhënave për përkrahjen e studentëve dhe bizneseve, krijimin e vendeve të reja të punës për studentët të cilët janë në studime e sipër, bërjes së hulumtimeve dhe analizimin e tregut të punës dhe nevojave që ka tregu për t’i orientuar studentët […]

Masat e reja për mbrojtje nga pandemia Covid-19

Qeveria miraton masat e reja mbrojtëse nga pandemia Covid-19 I. MASAT PËR TËRË TERRITORIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËSHyrjet e qytetarëve të huaj dhe vendorë në Kosovë Qytetarët e huaj që hyjnë në Kosovë, përfshirë edhe ata me leje qëndrim të përkohshëm ose përhershëm në Kosovë, që vijnë nga vendet me risk të lartë sipas listës […]

Kategorizimi i ri i komunave sipas zonave lidhur me COVID-19

Ministria e Shëndetësisë njofton se nga sonte hyn në fuqi kategorizimi i ri i komunave lidhur me COVID-19, sipas numrit të infektuarve në  100 000 banorë brenda një jave. Ky kategorizim do të rishikohet më 4 dhjetor 2020, varësisht nga numri i rasteve pozitive në 100 000 banorë. Në zonën e kuqe bëjnë pjesë komunat me rrezik […]