OAK diskuton problemet e bizneseve me Ministrin Aliu

Diskutimi rreth vendosjes së moratoriumit për sektorin e gurthyesve, pagesa e taksës së dyfishtë për bizneset e peshkut, asfaltimi i rrugës për bizneset në zonën në Harilaq, anëtarësimi i Kosovës në CEMT, për krijimin e lehtësirave për bizneset transportuese, trajtimi i rëndësisë së Ligjit për Tregti të Brendshme, problemet dhe ngritja e kostos për paisjen […]

OAK në bashkëpunim me USAID, paraqesin projektin për Drejtësi në Kosovë

Diskutimi rreth Projektit të USAID për Drejtësinë në Kosovë, përmirësimi  i cilësisë dhe qasjes në shërbimet e drejtësisë, përmirësimi i të kuptuarit qytetarë, angazhimi dhe besimi në sistemin e drejtësisë, paraqitja e propozimeve konkrete për ndryshimet që duhet bërë në drejtësi nga ana e bizneseve si dhe zhvillimi i inovacionit efektiv në sektorin e drejtësisë, […]

OAK vazhdon organizimin e aktivitetit “Kafja e mëngjesit” me bizneset anëtare

Oda e Afarizimit të Kosovës vazhdon me traditën e organizimit të aktivitetit “Kafja e mëngjesit” me bizneset anëtare. Aktivitet i tillë është mbajtur edhe sot në zyret e Odës së Afarizimit të Kosovës me komunitetin e  biznesit nga Komuna e Prizrenit. Ҫështjet kryesore të cilat u diskutuan në kuadër të këtij takimi ishin informimi i […]

OAK zhvillon takim me Ministrinë e Financave në Maqedoninë e Veriut

Delegacioni i Odës së Afarizmit të Kosovës (OAK) gjatë vizitës të realizuar me Institucionet në Maqedoninë e Veriut realizoi takim teknik edhe me delegacionin e Ministrisë së Financave. Gjatë këtij takimi Oda e Afarizmit të Kosovës kërkoi informata më të detajuara lidhur me sistemin fiskal dhe tatimor në RMV, duke përfshirë Ligji mbi TVSH – […]

OAK realizoi takim të përbashkët me Ministrin e Bujqësisë dhe bizneset anëtare

Paraqitja e rezultateteve konkrete nga hulumtimi i OAK-së  për importin dhe eksportin e produketeve bujqësore dhe blegtorale në Kosovë, rishqyrtimi i kërkesës për Lejimin e Normës së ulur të TVSH-së, ndryshimi i Udhëzimit Administrativ për kufizimin e tokave, sipërfaqës dhe kohës, krijimi i produketeve strategjike, ndryshimi i mënyrës së subvencionimit dhe orientimi në zona të […]

Delegacioni i OAK-së pritet në takim nga Ministria e Ekonomisë në Maqedoninë e Veriut

Njohja reciproke mes të dy palëve, krijimi i linjave të komunikimit me qëllim të vazhdimit të bashkëpunimit të dyanshëm, këmbimi i praktikave dhe adaptimi i tyre në përshtatje të rrethanave për zhvillim më të madh të ekonomisë, ishin disa nga çështjet kryesore të cilat u diskutuan në mes të Delegacionit të OAK-së dhe Delegacionit të […]

OAK organizoi aktivitetin “Kafja e mëngjesit” së bashku me bizneset anëtare

Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK) në vazhdën e aktiviteteve të saj të organizuara për bizneset anëtare, tashmë ka rifilluar aktivitetin e kahmotshëm “Kafja e mëngjesit me bizneset anëtare”. Një aktivitet i tillë është mbajtur edhe sot në zyret e Odës së Afarizimit të Kosovës, me ç’rast të pranishëm ishin biznese nga sektorët e ndryshëm […]

OAK realizoi takim me Ministrinë e Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut

Njohja reciproke mes dy palëve, krijimi i kontakteve me mundësi të vazhdimit të bashkëpunimit të dyanshëm, informimi rreth funksionimit të sistemit të drejtësisë në Maqedoninë e Veriut kryesisht rreth asaj që afekton sektorin privat të ekonomisë,  ishin çështjet kryesore të cilat u diskutuan  mes Delegacionit të Odës së Afarizimit të Kosovës (OAK) dhe Delegacionit të  Ministrisë së Drejtësisë të RMV-së. […]

OAK dhe Ministri Çeku diskutojnë për përfshirjen e mediave në Ligjin për Sponsorizim

Ligji për Sponsorizim dhe përfshirja e sektorit medial në këtë ligj ishte një ndër temat kryesore të diskutimit në takimin e realizuar ndërmjet përfaqësuesve të Odës së Afarizmit të Kosovës (OAK) dhe Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Hajrulla Çeku. Kryetari i bordit të OAK – së uroi Ministrin Çeku për pozitën dhe shprehu gatishmërinë […]