Premium

Informata të përgjithshme rreth zhvillimeve në vend; Regjistrimi në databazën publike të prezantuar në web-faqen e OAK-së; Pajisje me certifikatë të anëtarësisë në OAK; Informacione të rregullta përmes postës elektronike mbi ngjarjetekonomike me interes për rrjedhat e ekonomisë vendore; Lobim për takim B2B me bizneset anëtare; Hapësira të lira në zyret e OAK-së për takime […]

Artë

Informata të përgjithshme rreth zhvillimeve në vend; Regjistrimi në databazën publike të prezantuar në web-faqen e OAK-së; Pajisje me certifikatë të anëtarësisë në OAK; Informacione të rregullta përmes postës elektronike mbi ngjarjetekonomike me interes për rrjedhat e ekonomisë vendore; Lobim për takim B2B me bizneset anëtare; Hapësira të lira në zyret e OAK-së për takime […]

Argjendë

Informata të përgjithshme rreth zhvillimeve në vend; Regjistrimi në databazën publike të prezantuar në web-faqen e OAK-së; Pajisje me certifikatë të anëtarësisë në OAK; Informacione të rregullta përmes postës elektronike mbi ngjarjetekonomike me interes për rrjedhat e ekonomisë vendore; Lobim për takim B2B me bizneset anëtare; Hapësira të lira në zyret e OAK-së për takime […]

Bronztë

Informata të përgjithshme rreth zhvillimeve në vend; Regjistrimi në databazën publike të prezantuar në web-faqen e OAK-së; Pajisje me certifikatë të anëtarësisë në OAK; Informacione të rregullta përmes postës elektronike mbi ngjarjetekonomike me interes për rrjedhat e ekonomisë vendore; Lobim për takim B2B me bizneset anëtare; Hapësira të lira në zyret e OAK-së për takime […]

Startues

Informata të përgjithshme rreth zhvillimeve në vend; Regjistrimi në databazën publike të prezantuar në web-faqen e OAK-së; Pajisje me certifikatë të anëtarësisë në OAK; Informacione të rregullta përmes postës elektronike mbi ngjarjetekonomike me interes për rrjedhat e ekonomisë vendore;