Oda e Afarizmit të Kosovës

Me rastin e përfundimit me sukses të trajnimit me temë “Menaxhimi i Kohës dhe Stresit” si dy faktorët kryesore që duhet menaxhuar për një jetë të suksesshme, është bërë edhe certifikimi i pjesëmarrësve.

Foto nga momentet e shpërndarjes së certifikatave, për përfaqësuesit e bizneseve.

#traininganddevelopment #business #sharingknowledge #dhomaetregtisë #upgrading #networking #planingtime #stressrelief