Bizneseve anëtare të Oda e Afarizmit të Kosovës së fundi i është bashkangjitur edhe Akademia Creative Hub, e cila është qendër e trajnimit profesional dhe bashkëpunimit e fokusuar në dhënien e aftësive profesionale në marketing, dizajn të web, dizajn grafik, burime njerëzore etj.

Creative Hub momentalisht është e shtirë në Kosovë, Maqedoni, dhe së shpejti pritet të hap një degë edhe në Shqipëri.