E-Connect është një kompani Kosovare ku fokusin kryesor e ka në ofrimin e zgjidhjeve teknike. Përpos shtrirjes së saj në Prishtinë, eConnect zgjati operacionin e saj në Shqipëri e gjithashtu edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me emrin “A-Z Connect”.

Pas një angazhimi të suksesshëm të fushave të përmendura më lart, “e-Connect” zgjëroi aktivitetet e saj në fushat si Alarme të Zjarrit dhe Burglary, Kontrolli i Qasjes, Sistemet Koha dhe Ndjekja, Instalimet Elektrike, Shtëpi Inteligjente, sistemet e gjurmimit GPS dhe instalimet dhe përfundimet e rrjeteve Fibre optike.

Që nga themelimi i saj, e-Connect ka arritur më shumë bashkëpunim dhe partneritet me kompani vendore, prodhuese e ndërkombëtare duke qenë një nga kompanitë më serioze në tregun e Kosovës.

Ndër të tjera, bashkëpunimi me OAK-në do të ndikoj në interes të biznesit përmes rrjetëzimit , këshillimit, ofrimit të shërbimeve dhe avokimin.
Për më shumë vizitoni linkun: http://www.azconnect.us/en/home/