Oda e Afarizmit të Kosovës

E-Lajmet

Raporti E-LAJMET Tetor 2022
Raporti E-LAJMET Shtator 2022
Raporti E-LAJMET Gusht 2022
RAPORTI E-LAJMET-TETOR 2021
RAPORTI E-LAJMET-SHTATOR 2021
RAPORTI E-LAJMET-GUSHT 2021
RAPORTI E-LAJMET-KORRIK 2021
RAPORTI E-LAJMET-QERSHOR 2021
RAPORTI E-LAJMET-MAJ 2021