Biznesi nga Peja Unicron, tashmë është bërë pjesë e 
Oda e Afarizmit të Kosovës.

Palët janë pajtuar të fillojnë bashkëpunimin, duke besuar në suksesin e përbashkët.

Për më shumë rreth Unicron: http://unicron-ks.com/