EGI GROUP, fabrikë kjo e cila merret me prodhime ushqimore dhe higjienike të cilësisë së lartë, punuar me makineritë më moderne dhe të avancuara në vend, i është bashkuar OAK-së.

Këto produkte mbajnë markën Pi&Ki dhe ofrojnë shumëllojshmëri të ushqimeve kualitative në treg.

Për më shumë: https://www.facebook.com/PiKi-858096454227757/