Elektrowati sh.p.k, anëtare e #OAK-së, me seli në Pejë dhe Prishtinë, merret me instalime elektrike të banesave të vogla apo objekte shumë-katëshe, mirëmbajtje dhe riparime të instalimeve elektrike, ateste elektrike-(matje dhe shqyrtime të instalimeve elektrike) dhe ekspertiza nga fushat e elektrikës.

Njëherësh Elektrowati sh.p.k ofron edhe këto shërbime si ekspertiza, trajnime profesionale si elektroinstalues, elektrik industriale dhe ndërtimtari.

Për më shumë vizitojeni profilin në Facebook: 
https://www.facebook.com/elektrowati/