Eskavatori Company – Ferizaj,anëtare e #OAK-së, aktivitetin e vet e ka përcaktuar në sektorin e ndërimitarisë së ulët dhe të lartë, duke kompletuar me sukses projekte të rëndësishme të rangut të gjerë siç janë: rrugët, ndërtesat, urat, rrethojat, platot e betonit, konstruksionin e çelikut, ndërtimin e mureve mbrojtese, dizajnimin e projekteve etj.

Veprimtaritë themelore të Eskavatori Company – Ferizaj në Ferizaj, kryesisht janë të orientuara në prodhimin e të gjitha llojeve të asfaltit, fraksioneve të gurëve, projektimin dhe ndërtimin e rrugëve të reja, rikonstruktimin e rrugëve dhe urave, mirëmbajtje dhe sinjalizimin e rrugëve.

Për më shumë vizitojeni linkun më poshtë: 
https://www.facebook.com/Eskavatori1/