Kompania ETM Group është bërë pjesë e Oda e Afarizmit të KosovësOda e Afarizmit të Kosovës.
Kujtojmë se ETM Group ofron këto produkte:
•Aplikimi i instalimeve elektrike,
•Ndërtimi i rrjetave të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë,
•Ndërtimi i ndriçimit publik,
•Ndërtimi i nënstacioneve transformatorike,
•Matjet dhe shqyrtimet elektrike,
•Furnizimi i paisjeve të ndryshme në sektorin e energjetikës,
•Shërbimet e dizajnimit, mbikqyrjes dhe konsulencës lidhur me projektet e energjetikës.

Për më shumë vizitoni: https://www.facebook.com/etmgroup.ks/