Oda e Afarizmit të Kosovës

Evroenergie L.L.C me seli në Prishtinë, është kompani anëtare e OAK-së e cila si partner i pavarur ofron një portfolio të gjerë të shërbimeve mbështetëse me vlerë për ekonominë energjetike dhe më gjerë. Po ashtu posedon ekspertizë të shkëlqyeshme dhe përvojë në implementimin e projekteve duke u bazuar në direktivat dhe standardet evropiane.

Njëkohësisht Evroenergie L.L.C ofron këshilla strategjike deri te mbështetja operacionale, shërbime të konsulencës për çështje thelbësore të energjisë, posaçërisht në sfondin e liberalizimit.

Mbështetje operacionale kur proceset e përpunimit të tilla si faturimi, ndryshimi i furnizuesit dhe menaxhimi i të dhënave të energjisë.

Për më shumë informata rreth kompanisë Evroenergie LLC mund të vizitoni profilin në Facebook  https://www.facebook.com/evroenergie/ ose përmes e-mailit:  info@evroenergie.com