Gurthyesi dhe Fabrika e Betonit Agi-Dani me seli në Gjilan ështē anētare e OAK-së.

Kjo është një kompani gjigante rreth së cilës mund të informoheni përmes profilit në Facebook duke vizituar linkun më poshte: