HIB Petrol Official anëtare e OAK-së, është kompani që bën transportin dhe shitjen derivateve të naftës në tërë territorin e Republikës së Kosovës që nga viti 1992.

Kompania HIB Petrol Official aktualisht operon me 13 pika të shitjes në 10 qytete të Kosovës; Ferizaj, Gjilan Lipjan, Çagllavicë, Fushë Kosovë, Mitrovicë, Komoran si dhe së fundmi në Pejë dhe Podujevë. Në kuadër të pikave të shitjes së derivateve veprojnë edhe marketet, restaurantet dhe autolarjet.

Për informata më të hollësishme vizitoni profilin në Facebook:
https://www.facebook.com/hibpetrol/