SIGAL UNIQA Group Austria – Kosovë anëtare e #OAK, është kompania e parë më e madhe e sigurimeve në Kosovë.

Kompania ofron sigurimin privat të shëndetit si sigurimet nga aksidentet personale, sigurimi i pasurive private, sigurimet e jetës, sigurimet motorike, TPL, Kasko, sigurimin e pronës. 

Për më shumë informata rreth SIGAL UNIQA Group Austria – Kosovë, vizitojeni profilin në Facebook: 
https://www.facebook.com/SigalKosova/