IPKO Telecommunications LLC anëtare e OAK-së, është e njohur si një nga kompanitë më të shpejta në rritjen e telekomunikacionit në Evropë.

E themeluar në vitin 1999, IPKO është rritur duke u bërë ofruesi i parë i Internetit në Kosovë për t’u krijuar një ndërmarrje moderne që ofron një gamë të plotë shërbimesh të integruara si dhe përmbajtje në komunikimet mobile, telefoninë fikse, televizionin digjital kabllor, shërbimet e internetit dhe mediat.

Për të marrë inforamcione më të shumta rreth kompanisë IPKO Telecommunications LLC, vizitoni profilin në Facebook: https://www.facebook.com/IPKO.Rrethiyt/