Patëm një bashkëbisedim me z. Ahmet Kuçi nga kompania SOLID, prodhues me emër sot në tregun rajonal dhe më gjerë.

z. Kuçi si dhe shumë prodhues vendor kanë shqetësimet tyre lidhur me politikat që po ndjek shteti karshi prodhuesit.

Ishte mendim i përbashkët që, shteti së pari duhet të jetë konsumatori i parë i prodhimeve vendore, sidomos kur ato prodhime veç kanë bërë emër në arenën ndërkombëtare.

https://www.facebook.com/SOLID-Shoes-1495956070626554/