Biznesi anëtarë në Odën e Afarizmit të Kosovës ESB (European Suitcase and Bags) shpall konkurs për:

 1. Rrobaqepës/e – 3 pozita;
 2. Punë Dore – 3 pozita;

Detyrat:

 • Sigurimi i prodhimit brenda afatit të planifikuar;
 • Të bëjë qepjen/montimin sipas instruksioneve dhe dokumenteve;
 • Të respektojë orarin e punës;
 • Të sigurojë mirëmbajtjen e Departmentit të Prodhimit në gjendje të pastër, të rregullt dhe të sigurt;
 • Të jetë fleksibil në orar të punës;

Kualifikimet:

 • Së paku shkolla e mesme e kryer;
 • Së paku 1 vit përvojë pune;
 • Njohuri të makinerive të prodhimit dhe teknikave;
 • Të ketë aftësi të mira ndërpersonale dhe komunikimi;
 • Menaxhimi i mirë i kohës dhe aftësi të mira të planifikimit;
 • Përgjegjshmëri dhe llogaridhënje;

Të dhëna shtesë: Kushtet dhe Paga do të jetë e volitshme në bazë të kushteve të tregut të punës.

Të interesuarit të paraqiten në këtë e-mail: europeansb2018@gmail.com . Aplikimi është i hapur deri më 02/04/2019.