Të dhënat në videon në vijim, të prezantuara nga Oda e Afarizmit të Kosovës në takim me Zëvendëskryeministrin Fatmir Limaj dhe Ministrin e Punës dhe Mirëqenies Sociale Skender Reçica, paraqesin krahasimin ndërmjet Kosovës dhe Maqedonis në eksport, import, punësim dhe pagë nga viti 2010 deri në gjashtë (6) mujorin e parë të vitit 2018.