Oda e Afarizmit të Kosovës

Kryetari i OAK-së Skender Krasniqi i ftuar në programin e mëngjesit në RTK, për të diskutuar lidhur me ligjet, konfliktet ligjore me udhëzimet administrative të cilat po pengojnë në masë të madhe zhvillimin ekonomik në vend, neglizhenca nga institucionet qeveritare për zgjidhjen e problemeve të bizneseve, shkelja e marrëveshjes së Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural që kanë bërë me bizneset e sektorit minerar.

Këto dhe shumë të tjera më detajisht mund të dëgjoni në linkun më poshtë me gazetarët Alketa GashiFazliu dhe Agron Krasniqi: 

https://www.facebook.com/rtklivecom/videos/447882902454310/?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDg1Re-21mPEZ9NwhKAUb-PlawYyc-R6icbVFp1slpi3R-qzOqqVaG8d6C2O49SkvYPW3jmZwWcYTaumhqw8Di0JXeLZEeejqfWLHR-TFsNGIYz2LDfD_giledYpN1YSwjW2coZw4lvMg8QnxTgN7AbWYwTW1KKfDGOoDcT4Z-08xQ45vr4FiNyiocXDHQnfSt4NY3WJ4KSLmCP_vtMrVYXxiICZ2UYjjXAbjWCW5iXghUDBqqges0Sd4e-bZ9hAbMFcx2lHNHtpI7GyVM9Pdc0VVVlgDdPX7-3m4bLbJgQexvxx3Y1pd6CHBIxvvBOTx1Mea1ww8gytwnwzwCZoummd8i9KyL-CAMNbVy4GVxdoHj492gvvk2KdZ9MJSxyvUpiNdN_zQ-7luxI6AFMar_o4WCJMiFVjBlsn2EyREqYZpPpjH28cFZzuP6gy6t5oRUi-9DTzGqFYeLZqj3pEXAtyJLT47I-ffW4aDxaF0AFd1YXCFyijjvt6IQ&__tn__=K-R