Emisionin e plotë rreth shumë çështjeve ekonomike të cilat pengojnë bizneset dhe bashkëpunimin rajonal, i gjeni në videon më poshtë të me gazetaren Xhumadije Ibrahimi: https://bit.ly/2kTQm6s