Komunikatat për Media

OAK ka vizituar bizneset në Komunën e Pejës

Përfaqësueset e Odës së Afarizmit të Kosovës (OAK) kësaj radhe përgjatë vizitave në terren, kanë vizituar bizneset në Komunën e ...
Lexo më shumë

OAK vazhdon të punoj për ndërlidhjen e të rinjëve me tregun e punës

Me qëllim të rritjes së bashkëpunimit të ndërsjellët, ofrimin e këshillave profesionale, angazhimit të studentëve të A.U.K në praktika profesionale ...
Lexo më shumë

OAK krijon Këshillin Profesional

Krijimi i Këshillit Profesional, paraqitja e problemeve të ndryshme sektoriale me të cilat ballafaqohen bizneset, shpërfaqja e objektivave, planit strategjik ...
Lexo më shumë

OAK letër kryeministrit në detyrë: Ndihmoni bizneset se janë duke falimentuar

Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK) kërkon që të prolongohet Udhëzimi Administrativ Nr. 06/2019 për Format Standarde të Sinjalizimit të ...
Lexo më shumë

OAK: Synim kryesor punësimin e studentëve dhe përmbushjen e nevojave të tregut

Ndërlidhja e studentëve me tregun e punës, rritja e bashkëpunimit të ndërsjelltë, dhënia e kontributit në ndryshim-plotësimin e ligjeve dhe ...
Lexo më shumë

OAK urëlidhëse në mes studentëve dhe tregut të punës

Me qëllim të rritjes së bashkëpunimit të ndërsjellët, modifikimit të planprogrameve mësimore, ndërlidhjes së studentëve me tregun e punës si ...
Lexo më shumë