Mercom Company anëtare e OAK-së, është themeluar në vitin 1989 nga vëllezërit Arif dhe Tahir Elshani.

Veprimtaria kryesore e kompanisë në fillimet e saj ishte shitja e materialit ndërtimor. Pas rritjes së kapitalit nga aktiviteti paraprak, kompania zgjeron aktivitetet e saj duke filluar edhe me prodhim të Dyerve dhe Dritareve nga druri dhe alumini dhe për një kohë të shkurtë, me këtë veprimtari Mercom Company, u bë lider për pjesën e rrafshit të Dukagjinit.

Për tu informuar më shumë rreth Mercom Company, vizitojeni profilin në Facebook: