Grupit të qindra bizneseve anëtare në Odën e Afarizmit të Kosovës së fundmi i është bashkangjitur edhe N.T.P Jeta.
Në këtë takim përfaqësuesit e OAK-së u pritën në takim nga pronari i N.T.P Jeta, Ahmet Gashi. Përgjatë këtij takimi Z. Gashin e informuam detajisht lidhur me shërbimet që OAK i ofron për bizneset.
Grupit të qindra bizneseve anëtare në Odën e Afarizmit të Kosovës së fundmi i është bashkangjitur edhe N.T.P Jeta.
Në këtë takim përfaqësuesit e OAK-së u pritën në takim nga pronari i N.T.P Jeta, Ahmet Gashi. Përgjatë këtij takimi Z. Gashin e informuam detajisht lidhur me shërbimet që OAK i ofron për bizneset.
Për më tepër, punëtoria N.T.P Jeta bënë shitjen dhe transportin e të gjitha llojeve të zhavorit dhe kryen punime të ndryshme nga sektori i ndërtimtarisë.