Oda e Afarizmit të Kosovës

Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK) dhe Instituti Ekologjik-Prishtinë (INECO), nënshkruan sot një Memorandum Mirëkuptimi dhe Bashkëpunimi, në zyret e OAK-së.

Ky Memorandum bashkëpunimi u nënshkrua nga z. Ismet Mulaj -Drejtor ekzekutiv në OAK dhe z. Besim Dobruna -Drejtor ekzekutiv në INECO.

Memorandumi si qëllim kryesor ka thellimin e bashkëpunimit mes të dy palëve, duke koordinuar aktivitete të përbashkëta për ndikim në politikëbërje dhe vendimmarrje, duke asistuar, promovuar, përkrahur dhe ngritur nivelin e bashkëpunimit reciprok në mes tyre.

OAK dhe INECO pajtohen për shkëmbimin e përvojave dhe për të siguruar qasje sistematike ndaj problemeve të identifikuara gjatë punës së përbashkët në fushën e mjedisit, burimeve të ripërtërishme të energjisë dhe efiçiencës së energjisë, si dhe të paraqesin ofertimin e përbashkët dhe të këmbejnë informatat e domosdoshme për implementimin e projekteve.