Oda e Afarizmit të Kosovës

Me qëllim të diskutimit të sfidave më të cilat po ballafaqohen gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre, bizneset e sektorit të minierave, mineraleve dhe gurthyesve, Oda e Afarizmit të Kosovës organizoi takim të përbashkët me bordin e Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM)

Gjatë këtij takimi theks i veçantë i’u kushtua sfidave me të cilat po ballafaqohen bizneset e këtij sektori, si rezultat i vendosjes së moratoriumit nga ana e MMPHI dhe procedurave burokratike me të cilat po ballafaqohen bizneset në Agjencinë e Pyjeve të Kosovës, e që në mënyrë zinxhirore po ndikon edhe tek KPMM duke i’u pamundësuar kështu ushtrimi i veprimtarisë dhe duke rrezikuar qindra vende pune për të punësuarit e këtij sektori. 

Kryetari i OAK-së, Skënder Krasniqi ka falënderuar anëtarët e bordit të KPMM-së për takimin duke theksuar se bashkëpunimi i ndërsjellët është më se i nevojshëm, në mënyrë që të trajtohen me prioritet kërkesat e komunitetit të biznesit si dhe të arrihet deri tek zgjidhja e tyre.

U kërkua koordinim më i lartë ndërmjet KPMM-së dhe Agjencisë së Pyjeve të Kosovës për shfuqizimin e udhëzimeve të dëmshme administrative me qëllim të krijimit të lehtësirave për një ndër sektorët më me ndikim në zhvillimin ekonomik.

Disa nga çështjet të cilat u shtruan për diskutim gjatë këtij takimi ishin edhe sigurimi i dyfishtë për rikultivim të të njëjtës hapësirë – tek KPMM dhe APK, vazhdimi i licencës, mos koordinimi i institucioneve të Kosovës, si rezultat i së cilës janë bllokuar qindra biznese dhe mijëra vende pune, ku arsyeja kryesore qëndron tek mos vazhdimi i pëlqimeve dhe kontratave nga Agjencia e Pyjeve të Kosovës dhe pëlqimeve e lejeve mjedisore nga MMPHI, si rezultat i të cilave është bllokuar edhe KPMM.

Ndër të tjera gjatë këtij takimi bizneset pjesëmarrëse patën mundësinë që nga afër të diskutojnë me anëtarët e bordit të KPMM-së lidhur me sfidat me të cilat po përballen gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre, duke veçuar mos vazhdimin e licencave, si rezultat i mospajisjes me leje mjedisore, pa mundësia e zgjerimit të hapësirave punuese, konfuziteti tek bizneset ekzistuese që ka shkaktuar vendosja e moratoriumit, ndalja e operimit të bizneseve, rëndësia e intensifikimit të takimeve ndërinstitucionale me qëllim që këto të fundit të jenë më të koordinuara, vonesat në kthimin e përgjigjeve në trajtimin e lëndëve, garancionet bankare e konkurrenca jolojale.

Kurse kryetarja e Bordit të KPMM-së, Selvete Grajqevci Pllana ka përmendur sfidat që ky institucion ka hasur pas vendosjes së moratoriumit nga Ministria e Mjedisit, duke u shprehur se si fokus kryesor i KPMM-së është ndihma ndaj bizneseve dhe bashkëpunimi i vazhdueshëm deri në arritjen e zgjidhjes së problemeve për bizneset dhe përmirësimin e infrastrukturës së të bërit biznes në vend.