Në vazhdën e shumë diskutimeve lidhur me sfidat e të bërit biznes në Kosovë, OAK sot vizitoj edhe kompaninë LABERION, ku bisedoj me z. Bashkim Osmani pronar i kësaj kompanie.

Edhe pse janë bërë shumë avancime në të bërit biznes në Kosovë, kompanitë prodhuese ende përballen me problem elementare, siç është ndërprerja e shpeshtë e energjisë elektrike dhe mos mbështetja me infrastrukturë përcjellëse nga insitucionet tona, si: rruga, ujë, kanalizimi etj.

Z. Osmani shprehu shqetësimin e tij edhe për akcizën që ende e kanë pijet jo akoolike, dhe e cila po i bënë të pabarabartë me importin.

OAK -u ju ofroj gjithë mbështetjen që sa më shpejtë kërkesat e tyre të gjejnë zgjidhje.


http://laberion.com/
https://www.facebook.com/laberionshpk/