Takim në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë për të diskutuar në lidhje me Draftligjin për Tregti të Brendshme.

Oda e Afarizmit dha kontribut në këtë takim duke kërkur harmonizimin e ligjeve, funksionalizimin e tyre dhe krijimin e ligjeve në përputhje rrethanat e vendit tonë.

OAK në këtë takim u përfaqësua nga: Kryetari i bordit Skënder Krasniqi dhe Anëtari i bordit Hysni Zogaj.