Me qëllim të bashkëpunimit reciprok dhe shkëmbimit të ideve dhe praktikave më të mira, përfaqësuesit e OAK-së pritën në takim përfaqësuesit e organizatës GIZ, kryesuar nga Karen Konopka.