Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK) zhvilloi takim virtual me Western Balkans Fund (WBF), takim ky që kishte për qëllim identifikimin e mundësive për të ngritur bashkëpunimin rajonal.

Gjatë këtij takimi u diskutuan mundësitë, sfidat dhe ajo se çfarë duhet bërë për të përmirësuar bashkëpunimin rajonal dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë.