Bashkëpunimi me bizneset hungareze, sjellja e produkteve të tyre në Kosovë dhe anasjelltas si dhe çështja e vizave, ishin qëllimi i takimit të delegacionit të Oda e Afarizmit të Kosovës me Ambasadën e Hungarisë në Kosovë.

Kryetari i Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK), Skender Krasniqi,falënderoi Atashenë për zhvillim ekonomik të Ambasadës së Hungarisë në Kosovë, Krisztina Szabo për pritjen dhe e njoftoi për kërkesat e bizneseve anëtare të Odës.

Krasniqi tha se në Kosovë është hapur një treg që është pothuajse 1 miliardësh dhe ekziston mundësia që kompanitë hungareze të jenë prezente sa më shumë në Kosovë, andaj ne si Odë e Afarizmit të Kosovës jemi të interesuar që të kemi bashkëpunim shumë të mirë me shtetet mike të Kosovës dhe me të gjitha shtetet që na njohin dhe i njohim.

Arsim Selmonmusaj nënkryetar i Oda e Afarizmit të Kosovës dhe përfaqësues i Elkos group, prezantoi kompaninë në fjalë dhe shprehi interesim për bashkëpunim për produktet hungareze.

Hysni Zogaj anëtar i bordit të OAK, theksoi si shumë të rëmdësishëm bashkëpunimin në sektorin e Minerave dhe Mineraleve duke e kosideruar si të rëndësishëm për të dyja shtetet, si dhe mundësitë e investimit të bizneseve hungareze në Kosovë.

Diamant Elshani sekretar i bordit të OAK dhe udhëheqës i kompanisë Elmont., kërkoi bashkëpunim për sektorin e energjisë elektrike si dhe në atë të bujqësisë për produktet e bletës, ku Elshani me këtë rast përfaqëson edhe fabrikën e vetme të mjaltit, e cila ndodhet në Deçan.

Në anën tjetër përfaqësuesit e bizneseve kërkuan nga Szabo lehtësim në procedurat e marrjes së vizave biznesore dhe bashkëpunim me bizneset hungareze për produkte të ndryshme, për të cilat kanë shprehur interes.

Krisztina Szabo falënderoi delegacionin e OAK-së për vizitën, duke i ofruar mbështetje bizneseve kosovare dhe bashkëpunim të ngushtë me ato hungareze, ku me këtë rast prezantoi edhe dy biznese hungareze me ç‘rast e konsideroi si shumë të rëndësishm takimin e sotëm.

Szabo ofroi mbëstetje bizneseve kosovare çoftë në importin apo eksportin e produkteve të ndryshme dhe lehtësim në procedurat e marrjes së vizave biznesore.
Njëherësh kryetari i OAK, falënderoi përfaqësuesit e Ambasadës Hungareze për interesimin nga ana tyre, që produktet huangareze të jenë prezente në Kosovë, dhe të dyja palët lanë të hapura mundësinë e bashkëpunimit.

Në këtë takim OAK u përfaqësua nga: Kryetari i Bordit, Skënder Krasniqi, nënkryetari Arsim Selmonmusaj, sekretari Diamant Elshani, anëtari i bordit Hysni Zogaj, zyrtaret Qendresa Ibrahimi dhe Doruntina Gashi si dhe përfaqësuesit e bizneseve: ISP Broadcast, Kosmonte Foods, dhe Qumështorja Sharri.