Përfaqësues të Oda e Afarizmit të Kosovës u takuan me pronarin e biznesit anetar BESIMI COMMERCE Sh.p.k, Hyzer Gashi.

Gjatë këtij takimi u diskutuan sfidat të cilat po i hasin bizneset gjatë realizimit të veprimtarisë së tyre dhe alternativat e mundëshme për zgjidhje, me qëllim të krijimit të një klime më të favorshme për të bërit biznes në vend.

Përmes takimeve të tilla Oda e Afarizmit të Kosovës po deshmon që vazhdimisht është pranë bizneseve anëtare.