Zyrtarët e OAK-së, gjatë vizitës së radhës në komunën e Suharekës realizuan takim me biznesin AFA-ING, me pronar Avdi Morina.

AFA-ING si biznes merret me matje dhe shqyrtime elektrike, bëjnë montimin dhe programimin e sistemit të menaxhimit të radhës (shërm bii avancuar për qytetarë) dhe gjithashtu merret me montimin dhe programimin e kamerave për transmetim të drejtpërdrejt.

AFA-ING ka filluar si biznes familjar në vitin 2009.