Përfaqësueset nga Oda e Afarizmit të Kosovës u pritën në takim nga menaxheri i biznesit Creative, Milot Bicurri.

Përfaqësueset e OAK-së informuan më detajisht për çështjet që oda ka shtyer para deri më tani, e ku qëllim kryesor është krijimi i një klime më të mirë të të bërit biznes në vend.

Ky takim ishte i karakterit njoftues mes të dy palëve dhe kishte për qëllim diskutimin e mundësive të bashkëpunimit reciprok.

Për më shumë rreth biznesit Creative vizitoni faqen:http://creativeks.com/