Përfaqësuese të Oda e Afarizmit të Kosovës u pritën në takim nga nga drejtori i Ballkan Petrol, Bekim Haliti.

Qëllim i këtij takimi ishte informimi për shërbimet që OAK ofron për bizneset anëtare, çështjet e trajtuara deri më tani dhe identifikimi i barrierave me të cilat bizneset po përballen gjatë realizimit të veprimtarisë së tyre.

Ne fund të këtij takimi palët lanë të hapura mundësitë e bashkëpunimit.