Gjatë takimit me pëfaqësuesen nga biznesi Perla Events, Flaka Qerimi, biseduam për sfidat dhe të arriturat e tyre.

Pas njofitmit mbi shërbimet që #OAK ofron për bizneset anëtare, vëmendje iu kushtua edhe lobimit të vazhdueshëm që Oda bënë për tejkalim të problemeve me të cilat bizneset përballen.

Nga ana jonë ofruam gatishmëri të plotë të bashkërrugëtojmë drejt ngritjës së afarizmit dhe cilësisë..

Perla Events është kompani e dekorimit, planifikimit dhe menaxhimit të eventeve.
Për më shumë https://www.facebook.com/perlaevents.ks/