Në studio Zyrtarja për Marrëdhënie me Publikun Doruntinë Gashi, duke folur për aktivitetet e Odës, çështjet e ngritura gjatë vitit 2018, mbështetja për bizneset dhe të tjera.

Më poshtë mund ta shikoni intervistën e plotë.

https://www.facebook.com/Ora7Official/videos/373575663453098/?__xts__%5B0%5D=68.ARCRjTvHLr-PCJ3OeNo1N50ndyQ-hkiwaeVITPvM1mOBa874i62kWPcwHoJ0UodBQYfb4vyISZeOKt8Lygwg6oxYLY3z683-cX5l8yD1BBzKDb0m0X_MOs-Vg-Z3oDNUUZugwPM99xUnMSt8ydSFAlJM6Vb45MCiwFVUgUfruowGJEfMRy86Don35P15jDw6zmS9s114ti0iq-TWjJeSt3OYfmlNIrJ-Q3sj3tv7g8urp59IT6uxUDTIUF7tMyAMN5RthyAmor5kkJnGjD6loilpWG-0lVESIQ9roBdPG5CxuwQK3YuEsW_PHWSDfxtJCwz5SWzUy1XJKtX5FIS7rwB3eCllIeOuYwXwqA&__tn__=-R