Në studio Kryetari i Bordit të OAK-së Skënder Krasniqi, duke folur për zhvillimin ekonomik dhe ligjin per paga.

Intervistën mund ta shikoni në linkun më poshtë:
https://www.youtube.com/watch?