OAK çdo ditë e më shumë po e rrit bashkëpunimin me prodhuesit vendor, si njëri ndër çelsat e suksesit të ekonomisë së Kosovës. Jemi të anagzhuar që prodhuesit vendor të kenë trajtim me prioritet, duke i ndihmuar dhe pranuar këshilla në interes të Kosovës.

Momente bashkëpunimi me z. Shaban Muja, pronar i fabrikës së ART ALUMINIUMhttps://www.facebook.com/Artaluminiumks )”, z.Ramiz Gashi, pronar i kompanisë “Relux” shpk dhe z. Sami Sopa nga kompania “S//SPRINT
https://www.facebook.com/s.sprint0/ “