Në zyret e Oda e Afarizmit tëKosovës u mirëprit Fatmir Rexhepi, pronar i Renson shpk.

Zyrtarja e Oda e Afarizmit të Kosovës, Mirjeta Shala prezantoi shërbimet që OAK ofron për bizneset anëtare, ndër të cilat janë avokimi, trajnimet dhe rrjetëzimi.

Ndër të tjera Shala shtoi që OAK vazhdimisht adreson kërkesat e bizneseve tek institucionet vendore, me qëllim që të krijohen lehtërisa për bizneset dhe kështu të arrihet në krijimin e një klime më të favorshme për të bërit biznes në Kosovë.

Rexhepi theksoi që Renson shpk është kompania e parë në Kosovë dhe rajon për sistemin e ventilimit. Ai përgëzoi #OAK-në për punën e bërë, duke shtuar se nga tani Renson shpk bëhet pjesë e odës.