Odës së Afarizmit të Kosovës i është bashkuar edhe biznesi Roof Group.

ROOF GROUP është kompani vendore e themeluar si vazhdimësi e dy ish- kompanive
të mëdha: KOSOVA Construction dhe A-Construction qe veprojne nga viti 2005.

Për më shume vizitoni profilin në Facebook:
https://www.facebook.com/roofgroup.ks/