Sekretari i bordit të OAK-së Diamant Elshani është pjesë e jurisë profesionale për vlerësimin e granteve nga Forumi për Iniciativa Qytetare.

Me këtë rast do të bëhet përzgjedhja e 20 ndërmarrësve të cilët do të fitojnë grante në vlerë 160 mijë euro.