Stafi

Qëndresa Ibrahimi
Koordinatore e OAK-së
qendresa.ibrahimi@odaeafarizmit.org
Mirjeta Shala
Udhëheqëse e Ekipit
mirjeta.shala@odaeafarizmit.org
Fjolla Smaili
Zëdhënëse për Media
fjolla.smaili@odaeafarizmit.org
Bahrie Sadiku
Zyrtare Ligjore
bahrie.oak@gmail.com
Arianit Nura
Zyrtar për Komunikim me Biznese
arianit.oak@gmail.com
Gramos Zekaj
Zyrtar Ligjor
gramos.oak@gmail.com