Në zyret e Odës së Afarizmit të Kosovës u pritën në një takim B2B bizneset anëtare: In Design dhe Promedia.

Qëllim i këtij takimi ishte rrjetëzimi i bizneseve, në mënyrë që ato të njihen me njëri-tjetrin dhe të hapin rrugën për bashkëpunim mes tyre.

Kujtojmë që rrjetizimi i bizneseve paraqet edhe një ndër shtyllat kryesore të OAK-së, ashtu që të rritet bashkëpunimi mes bizneseve anëtare dhe më gjerë.