Në zyret e Odës së Afarizmit të Kosovës u mirëpritën përfaqësuesi i biznesit anëtarë Zoom Agency Gramoz Gojani dhe përfaqësuesit e biznesit Railtrans Visar Korenica dhe Sead Latifi.

Ky takim ishte i karakterit B2B, duke pas parasysh që një nga shërbimet kryesore që oda ofron për anëtarët e saj është edhe rrjetëzimi.