Fabrika nga Prizreni Vali Fix i është bashkuar bizneseve tjera të Oda e Afarizmit të Kosovës për të bashkëpunuar dhe rrugëtuar nugshtë për prosperimin ekonomik.

Vali Fix është fabrikë prodhuese për materiale ndërtimore (llaçra, baza, ngjitës të pllakave, ngjyra të brendshme dhe të jashtme, fasadave, ngjitës të termoizolimeve, etj.)

Për më shumë: https://www.facebook.com/ValiFix/