Al Trade Holding një nga bizneset më të mëdha vendore e cila ofron shërbime në shumë sektor, nën ombrellën e saj organizative ka: Bau Market sh.p.k., Al Trade sh.p.k., Bau Energy sh.p.k., Bau Block sh.p.k., Bau Real Estate sh.p.k., Mineral L.L.C.

Patëm një bashkëbisedim me interest ë dyanshëm lidhur me barrierat që i ka biznesi vendor që të afaroj në Kosovë. Ishim të pajtimit që të vazhdohet bashkëpunimi ndërmjet OAK dhe Al Trade më qëllim të realizmit të objektivave që vendi ynë të jetë mundësi për afarizëm.

AL Trade është kompani e organizuar në “Holding”, e cila dëshmon se biznesi ka filluar të organizohet sipas modelit “Koorporativ”, nivel organizimi që sot e ka biznesi modern ndërkombëtarë.

http://altradeholding.eu/
https://www.facebook.com/AlTradeHolding/