Rrjetit të qindra bizneseve anëtare në Odën e Afarizmit të Kosovës (OAK) i’u shtua edhe biznesi “Vëllezërit Kabashi’ me seli në Xërxë, të Rahovecit.

Gjatë takimit të realizuar me pronarët e kompanisë Xhafer dhe Mentor Kabashi, u diskutuan sfidat me të cilat  “Vllëzërit Kabashi” po ballafaqohen gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre, e gjithashtu edhe mënyra se si së bashku mund t’i adresojmë këto çështje tek Institucionet vendore në mënyrë që të arrihet deri tek zgjidhja.

Për më shumë, “Vllezërit Kabashi” ofrojnë materiale ndërtimore, bëjnë ndërtimin e objekteve e gjithashtu bëjnë prodhimin e dyerve dhe dritareve nga PVC plastika.

Më shumë informacione rreth, kompanisë mund të gjeni përmes linkut në vazhdim:

http://vllezerit-kabashi.com/?fbclid=IwAR3aqIVO1tbr7IOXYt1d2SJB5j0jBAzMokZwRGK29EuMzaFukFh5xXu8bO8