Në zyret e Oda e Afarizmit të Kosovës u prit pronar i “Vëllezërit Shala” SH.P.K Bajram Shala.

Qëllim i këtij takimi ishte informimi lidhur me shërbimet që #OAK ofron për bizneset anëtare dhe çështjet e trajtuara deri më tani.

Shala informoi për disa nga problemet me të cilat po përballen, me bindjen që së bashku mund të arrihet përmirësimi i tyre.

Në fund të këtij takimi palët lanë të hapura mundësitë e bashkëpunimit.