Ulja e çmimit të Energjisë Elektrike prej 50% për sektorin e bukëpjekësve ishte tema kryesore e takimit të Odës së Afarizmit të Kosovës me Zyrën e Rregullatorit për Energji (ZRRE).

Kryetari i Bordit të Odës së Afarizmit të Kosovës, Skënder Krasniqi prezantoi para zyrtarëve të ZRRE-së, problemet e shumta të cilat po i brengosin sektorin e bukëpjekësve të adresuara në OAK, e ndër të cilat përfshihen edhe problemet me energjinë elektrike.

Krasniqi tha se kërkesa e bukëpjekësve është që Qeveria të përcaktoj një rregullator për çmimin e bukës dhe uljen e çmimit të energjisë elektrike prej 50% dhe kërkojnë që Rregullatori t’i marrë parasysh çmimet, tregun dhe ka të drejtën e vendimmarrjes.

Sipas një studimi që kemi bërë jemi bazuar në tregun rajonal, në këtë rast kemi marrë Shqipërinë e cila ka  aplikuar vendimin në fjalë vetëm për sektorin e bukëpjekësve për lirim të çmimit të energjisë elektrike prej 50%, andaj  ne ju kemi drejtuar juve për një mundësi  të tillë, në mënyrë që të shikoni se çfarë mund të bëni në këtë drejtim, shtoi ndër të tjera Krasniqi.

Krasniqi gjithashtu potencoi se një kërkesë e tillë është dërguar tek Kryeministri, Minisri i Tregtisë dhe Industrisë, Ministri i Zhvillimit Ekonomik dhe Ministri i Financave.

Nga ana tjetër, Petrit Pepaj,  Dretjor Menaxhues në ZRRE  premtoi se do t‘i shikojnë mundësitë e bashkëpunimit në këtë fushë por që kjo gjë duhet të ndyshohet dhe rregullohet me ligj. Ai propozoi që deri në një vendim furrat të shfrytëzojnë kohën me kosto të ulët ‘Natë-Ditë’, që do të thotë të shfrytëzojnë periudhën kohore nga ora 23 deri në orën 7 të mëngjesit, me tarifë 0.3 cent për KW.

Pepaj tha se kërkesën e parqitur nga OAK bashkë me bizneset do ta delegoj tek instancat më të larta të ZRRE-së.

Përfaqësuesit  e ZRRE-së falënderuan OAK-në për një kërkesë të tillë duke ofruar mundësinë e bashkëpunimit  të mëtejshëm në çdo aspekt.

Në këtë takim OAK u përfaqësua nga kryetari i bordit Skënder Krasniqi dhe zyrtaret Rreze Cana dhe Doruntina Gashi.